Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Learn Romanian by yourself at home


If you want to learn Romanian by yourself by using different online or printed resources designed for foreigners, please take a look on the below suggestions:

Learn Romanian home – Online resources

 1. Otilia Hedeșan (coord.), Elena Jebelean, Florentina Leucuția, 2012. Bun venit în România. Manual de limbă română pentru străini. Începători, ediția a III-a, Timișoara, Tipografi Partoș, http://www.vorbitiromaneste.ro/download/manuale/manual%20incepatori.pdf
 2. Otilia Hedeșan (coord.), Nicoleta Mușat, Dana Percec, Corina Popa, Călin Rus, 2011. Bun venit în România! Manual de orientare socio-culturală pentru străini, Timișoara, http://www.vorbitiromaneste.ro/download/manuale/manual%20incepatori.pdf
 3. Ghid de orientare pentru beneficiari de protecție internațională și străini din afara Uniunii Europene cu ședere legală în România, REACT_RO: resurse educaționale pentru învățarea limbii române și acomodarea culturală a beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România, Proiect finanțat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, Beneficiar: Institutul Intercultural Timișoara, Contract FAMI/17.03.03.01, Parteneri: Fundația Schottener, Servicii Sociale, București, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, https://www.romaniaeacasa.ro/react_ro-resurse-educationale-pentru-orientarea-in-societate/
 4. http://limba-romana.mprp.gov.ro/elearning/
 5. https://www.youtube.com/results?search_query=limba+romana+pentru+straini

Learn Romanian home – Printed resources

 1. Anca Medrea, Elena Platon, Ioana Sonea, Viorica Vesa, Dina Vîlcu, 2008. Teste de limba română ca limbă străină [A1, A2, B1, B2]. Cluj-Napoca: Editura Risoprint;
 2. Otilia Hedeșan (coord.), Elena Jebelean, Florentina Leucuția, 2012. ABC pentru România. Manual de limba română pentru străini. Avansați, ediția a III-a. Timișoara: Institutul Intercultural; 
 3.  Daniela Kohn, 2012. Puls: Manual de limba română pentru străini. Nivelurile B1-B2. Iași: Polirom; 
 4. Nicoleta Mihaela Ștefan, 2013. Limba română = limbă străină. Curs intensiv pentru studenții străini din anul pregătitor. Craiova: Editura Universitaria;
 5. Mihaela Marin, 2014. Limba română pentru străini. București: Editura Blassco;
 6. Cristina-Valenina Dafinoiu, 2009. Limba română pentru studenții străini. Teste și exerciții, ediția a III-a revăzută și adăugită. București: Editura Universitară; 
 7. Liana Pop, 2008. Româna cu sau fără profesor. Cluj-Napoca : Echinox;
 8.  Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, 2012. Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1-A2. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință;
 9.  Raluca Suciu, Virginia Fazakaș, 2006. Romanian at First Sight: A Textbook for Beginners – Româna Ia prima vedere: manual pentru începători. București: Compania; 
 10. Daniela Kohn, 2009. Puls: Manual de limba română pentru străini. Nivelurile A1-A2. Iași: Polirom